Policja

Komisariat Policji w Miastku
komendant Andrzej Hasulak
77-200 Miastko
ul. Generała Sikorskiego 3
tel: 59-858-82-22
fax: 59-858-82-46
kpmiastko@pomorska.policja.gov.pl
www.bytow.policja.gov.pl
Telefon Alarmowy 997

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie “Niebieska linia”
0-801-120-002

Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin
022-885-84-83

Rezecznik Praw Dziecka
0-801-121-212

Telefon zaufania “Centrum Trzeźwości”
59-841-46-05

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupsku
ul. Wolności 3
76-200 Słupsk
tel. 59-842-71-25

Miejsko Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku
ul. M. Konopnickiej 12
77-200 Miastko
tel. 59-857-10-76
mgkrpamiastko@poczta.fm

Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej SON s.c. w Słupsku
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Miastku
ul. Gen. Wybickiego 30
77-200 Miastko
tel. 59-857-22-75

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Młodzieżowa 4a
77-200 Miastko
tel: 59-857-04-00
tel: 59-857-04-02
biuro@poradnia.miastko.com.pl
pomoc@poradnia.miastko.com.pl

Sąd Rejonowy w Miastku
ul. A. Krajowej 30
77-200 Miastko
tel. 059 857 36 39

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Konopnickiej 12
77-200 Miastko
tel. 059 857 27 86

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych “TEEN CHALLENGE”
Broczyna 11
77-203 Dretyń
tel. 059-858-16-60 lub 059-858-16-88

Stacjonarny Oddział Leczenia Uzależnień od Alkoholu
Żukówko 16
77-100 Bytów
tel. 059-823-23-31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Domańskiego 2
77-100 Bytów
tel./fax: 059-822-80-68

Dziś w obiektywie


Interaktywny plan Miastka


Interaktywny plan Gminy Miastko