Informacje dla Seniorów

2020-03-16 15:32:25   Dominika Jurewicz

 

Seniorzy są w grupie największego ryzyka - dla nich zarażenie COVID-19 (koronawirusem) może być szczególnie niebezpieczne, tego problemu nie można bagatelizować. W codziennych obowiązkach, takich jak zakupy, seniorom powinna pomóc rodzina. Do osób samotnych i starszych pomocną dłoń wyciągają: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku i Urząd Miejski w Miastku.

Osoby starsze, które ukończyły 70. rok życia i nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny czy sąsiadów, zapraszamy do kontaktu z M-GOPS lub Urzędem Miejskim w Miastku – oferujemy zrobienie zakupów.

 

Zasady pomocy Seniorom mieszkającym w Gminie Miastko

(Na czas zagrożenia COVID-19  )

Pomoc w codziennych zakupach przeznaczona jest dla samotnych mieszkańców Gminy Miastko, którzy ukończyli 70. rok życia lub dla dwóch osób starszych (małżeństwo)
w miejscu zamieszkania, którzy nie mają rodziny, przyjaciół, sąsiadów;

Pomoc będzie realizowana przez Urząd Miejski w Miastku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku;

Potrzebę zrobienia zakupów należy zgłosić telefonicznie do:

Urząd Miejski w Miastku  tel. 59 857 07 71,

M-GOPS tel. 59 857 27 86; 

Zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 11:00.Dowóz zakupów jest nieodpłatny.Zakupy są finansowane wyłącznie przez Klienta.Składając zamówienie należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • nr telefonu.

 

Strażnik Miejski po godz. 11:00 podjedzie pod wskazany na zgłoszeniu adres i pobierze listę zakupów (ograniczoną do podstawowych produktów żywnościowych, leków i środków higienicznych) oraz gotówkę (za potwierdzeniem przyjęcia gotówki). Prosimy

o przemyślenie listy zakupów z uwzględnieniem sobót i niedziel.

Pomoc będzie świadczona od 17 marca do 31 marca 2020 r. w dni robocze.

Zakupy będą dowożone do godz. 15:00.