Miasto i Gmina Miastko położone są w zachodniej części woj. pomorskiego (pow. bytowski) na granicy z woj. zachodniopomorskim.


Formularz kontaktowy

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
wtorki, środy , czwartki i piątki w godz. 8.00 – 15.00

Urząd Stanu Cywilnego:
poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
wtorki, środy , czwartki i piątki w godz. 8.00 – 15.00

Wszystkich wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym również opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku
lub na konto bankowe PKO Bank Polski: 90 1020 2791 0000 7102 0258 4753.

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy PKO Bank Polski: 40 1020 2791 0000 7002 0303 4618.

  • Tel: +48 59 857 07 00
  • Fax: +48 59 857 23 68
  • Email: administrator@miastko.pl
  • ePUAP: /ummiastko/SkrytkaESP