Komunikaty i ostrzeżenia

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Obszar Województwo pomorskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 21.03.2020
do godz. 07:30 dnia 22.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -6°C.
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 22.03.2020
do godz. 07:30 dnia 23.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -6°C.
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 23.03.2020
do godz. 07:30 dnia 24.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -6°C.
Przymrozki są prognozowane również na kolejne noce.
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Agnieszka Drwal-Tylmann
Godzina i data wydania godz. 13:25 dnia 20.03.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42
tel: 058-6288150, fax: 058-6203422
email: meteo.gdynia@imgw.pl
www: www.imgw.pl