Urzędy i instytucje

Urząd Miejski w Miastku
77-200 Miastko,  Grunwaldzka 1
tel. centrala: 59 857 20 81, 59 857 70 00
fax. 59 857 23 68

Oddział Zamiejscowy Starostwa Powiatowego
Miastko,  Grunwaldzka 1
tel. 59 857 58 16

Sąd Rejonowy w Miastku
Miastko, A. Krajowej 30
tel. 59 857 36 39

Prokuratura Rejonowa w Miastku
Miastko,  Grunwaldzka 1
tel.59 857 25 27

Urząd Pocztowy
Miastko, A. Krajowej 31
tel. 59 857 23 40

Straż Pożarna
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Miastku
Miastko, Konstytucji 3 Maja 2a
tel. 59 857 857 28 38

Policja
Komisariat Policji w Miastku
Miastko, Sikorskiego 3
tel. 59 858 82 22

Straż Miejska
Miastko, Grunwaldzka 1(wejście od ul. Dworcowej)
tel. 59 857 20 81-86, 59 857 07 85/86
fax. 59 857 23 68

Urząd Stanu Cywilnego
Miastko, Grunwaldzka 1
tel. 59 857 20 81/86, 59 857 07 25/27
fax. 59 857 23 68

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Miastku
77-200 Miastko, ul. Sikorskiego 1
tel: 059 857 51 19
fax: 059 857 23 19
email:    gdbymi@praca.gov.pl
www.bytow.pup.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Call Center Miastko
Miastko, K. Jadwigi 13
tel. 59 857 54 35/38

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Miastko, A. Mickiewicza 3
tel. 59 857 27 95

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Miastko, Kowalska 2
tel. 59 857 21 86

Zarząd Mienia Komunalnego (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
Miastko, ul. Kolejowa 41
tel. 59 857 20 37

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miastko, J. Tuwima 1 (dawna M. Konopnickiej 12)
tel. 59 857 27 86

Miejsko Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miastko,  J. Tuwima 1  (dawna M. Konopnickiej 12)
tel. 59 857 10 76

Nadleśnictwo Miastko
Miastko, Pasieka 14A
tel. 59 857 32 01

Nadleśnictwo Dretyń
Dretyń 84
tel. 59 858 16 55

Powiatowy Zakład Weterynarii
77-200 Miastko, ul. Szkolna 1
tel. 59 857 28 05, 857 20 06

Komisariat Policji w Miastku
ul. Gen. Sikorskiego 3, 77-200 Miastko
tel: 59 858 82 22
fax: 59 858 82 46
Telefon Alarmowy 997
kpmiastko@pomorska.policja.gov.pl
dyzurnykpmiastko@pomorska.policja.gov.pl