OSiR

W naszym regionie promujemy sport, turystykę, organizujemy czas młodym ludziom. W zakresie posiadanego zaplecza OSiR organizuje w okresie całego roku obozy sportowe, stosując bonifikaty dla grup dziecięco-młodzieżowych i dorosłych. Oprócz funkcji gospodarza obiektów, Ośrodek pełni również rolę koordynatora poczynań w sferze zadań kultury fizycznej, turystycznej i sportowej w Miastku.

www.osir-miastko.pl