Rewitalizacja miasta


Nazwa pliku Data publikacji
 Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Miastko 2020-03-23 10:48:11
 Warsztaty edukacyjno - informacyjne 2020-03-23 10:48:30
 Zawiadomienie o konsultacjach społecznych 2020-03-23 10:48:52
 Formularz konsultacji 2020-03-23 10:49:08
 Raport o przeprowadzonych konsultacjach społecznych 2020-03-23 10:49:30
 Spotkanie konsultacyjne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 2020-03-23 10:50:07
 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2020-03-23 10:50:27
 Spacer studyjny 12 sierpnia 2016 2020-03-23 10:50:59
 Warsztat edukacyjno-informacyjny 2020-03-23 10:51:24
 Raport z badań CATI 2020-03-23 10:52:34
 Raport z warsztatów dotyczących wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych 2020-03-23 10:52:55
 Raport z warsztatów edukacyjno-informacyjnych 2020-03-23 10:53:15