Świetlice wiejskie

Na terenie Gminy Miastko funkcjonuje 10 świetlic wiejskich:
- Świetlica wiejska w Chlebowie;
- Świetlica wiejska w Dretyniu (Strona na Facebooku)
- Świetlica wiejska w Kamnicy (Strona na Facebooku)
- Świetlica wiejska w Miłocicach (Strona na Facebooku)
- Świetlica wiejska w Piaszczynie (Strona na Facebooku)
- Świetlica wiejska w Słosinku (Strona na Facebooku)
- Świetlica wiejska w Świerzenku (Strona na Facebooku)
- Świetlica wiejska w Trzcinnie;
- Świetlica wiejska w Wałdowie (Strona na Facebooku)
- Świetlica wiejska w Żabnie.

Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację lokalnego środowiska, inicjowanie różnorodnych działań mieszkańców  na rzecz wsi, a także prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej. Z myślą o mieszkańcach przygotowywane są zajęcia, które dają możliwość rozwijania umiejętności czy inspirują do twórczych poczynań. Świetlice wiejskie są także miejscem wielu inicjatyw lokalnych.

Do głównych celi działania świetlic wiejskich możemy zaliczyć:
- Popularyzację zajęć plastycznych, wokalno - instrumentalnych zarówno dla dzieci, młodzieży,   jak i dorosłych.
- Szeroko rozumiana działalność  kulturalna adresowana do poszczególnych grup wiekowych.
- Organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
- Promowanie zajęć sportowych i innych form aktywności.
- Organizowanie różnego typu festynów, uroczystości dla mieszkańców wsi.
- Współpraca z radą sołecką.
- Promocja wsi i gminy.

Świetlice wiejskie podlegają Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastku, a zajęcia prowadzą animatorzy kultury oraz pracownicy MGOK.