Szkoły średnie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Młodzieżowa 3
77-200 Miastko
tel./fax.: (059) 857 26 49, internat: 857 26 48
Dyrektor: Bogdan Hnat
Zastępca dyrektora: Elżbieta Lisiecka-Ozymko
Zastępca dyrektora: Eugeniusz Włodarczyk
www.zsoitmiastko.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy
Łodzierz 11
77-200 Miastko
tel.fax.: (059) 857 24 09
Dyrektor: Mariusz Treder
Zastępca dyrektora: Halina Girtler
http://www.lodzierz.pl/