Komisja GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odnośnik BIP)
77-200 Miastko, ul. Konopnickiej 12
tel./fax 059 857 10 76
mgkrpamiastko@poczta.fm

Oferta:
- przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych,
- kierowanie na badanie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego kierowanie wniosku do sądu o zobowiązanie leczenia odwykowego,
- udzielanie informacji dotyczącej placówek zajmujących się leczeniem i terapią osób uzależnionych,
- udostępnianie publikacji, czasopism z zakresu uzależnień, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji itp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (Uchwała Nr XVI/152/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.).

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miastko na 2016 rok (Uchwała Nr XVI/153/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miastko na 2016 rok).