Poradnie

Miejsko Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku
ul. J. Tuwima (dawna M. Konopnickiej 12), 77-200 Miastko
tel. 59 857 10 76

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Młodzieżowa 4a,  77-200 Miastko
tel: 59 857 04 00
tel: 59 857 04 02

Sąd Rejonowy w Miastku
ul. A. Krajowej 30, 77-200 Miastko
tel. 59 857 36 39

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. J. Tuwima 1 (dawna  M. Konopnickiej 12), 77-200 Miastko
tel. 59 857 27 86

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk
tel: 59 841 43 11
fax:  59 841 01 96

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
ul. Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: 59 822 80 68
kontakt@pcprbytow.net
http://www.116111.pl/
http://www.telefonzaufania.org.pl/
http://www.psychologia.edu.pl/

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „TAMA”
ul. Jana Pawła II (IV piętro), 76-200 Słupsk
tel: 59 841 40 46

Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku w Rodzinie „KRĄG”
ul. Sienkiewicza 3, 76-200 Słupsk
tel: 669 498 323

Dom Interwencji Kryzysowej
ul. Wolności 3, 76-200 Słupsk
tel: 59 842 71 25

Alkoholowy Telefon Zaufania
tel: 59 841 46 05

Policyjny Telefon Zaufania "Crime - Stoppers"
tel: 59 848 01 11 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
tel: 801 120 002

Centrum Praw Kobiet
tel: 22 621 35 37

Telefon Zaufania  dla dzieci i młodzieży
tel.: 116 111 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania 
tel.: 801 199 990

Anonimowa Policyjna Linia Specjalna
tel.:  800 120 148

Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
tel.: 859 288

Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny
tel.: 857 322 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel.: 800 121 212

AIDS- całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia „ Bądź z Nami”
tel.: 22 622 50 01

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
tel.: 22 425 98 48

Młodzieżowy Telefon Zaufania
tel.: 988

Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar
tel.: 22 823 65 31

Dla kobiet - telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
tel.: 22 635 93 92

Dla kobiet w ciąży
tel.: 22 624 20 68,  602 285 444

Gdy Twoim problemem jest ciąża – telefon Fundacji Pro Familia
tel.: 22 628 95 24

Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku
tel.: 22 628 11 91

Telefon informacji i interwencji Fundacji "Rodzić po Ludzku"
tel.: 22 627 27 03

STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją
tel.: 22 621 35 37

Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca
tel.: 22 844 14 82

Dla rodzin osób zaginionych - telefon Fundacji ITAKA
tel.: 801 24 70 70 lub 654 70 70

Linia Żadnych Pytań - dla zaginionych, którzy chcą dać znak życia
tel.: 22 654 70 70

Dla zagrożonych przez sekty - telefon Fundacji Dominik
tel.: 22 853 52 22

Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich
tel.: 22 828 12 95

Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA
tel.: 22 654 40 41

Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi
tel.: 22 628 01 20