Zabytki

Zniszczenia będące skutkiem pożarów, które trzykrotnie strawi­ły prawie cale miasto oraz działań wojennych spowodowały, że nie ma w Miastku wielu zabytków architektonicznych. Pozostał jednak specyficzny charakter i atmosfera małego miasteczka, w którym można sobie spokojnie ułożyć życie i milo spędzać czas.

Budowlą, która przedstawia największą wartość historyczna i architektoniczną jest kościół, wybudowany w roku 1730. Wieża kościoła dobudowana została w roku 1905, a kilkukrotne przebudo­wy świątyni zatarły barokowy charakter budowli.

Do zabytków zaliczyć można także dość dobrze zachowane kamienice z przełomu XIX i XX wieku, stojące przy ulicach: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Dworcowej, oraz budynek ratusza, ukryty za drzewami niewielkiego parku.

Ze względu na nieduże odległości warto z Miastka zorganizować sobie wyjazd do sąsiednich miejscowości, w których znajdują się tak zabytkowe budowle, jak i interesujące rezerwaty przyrody. Największym zbiornikiem wodnym w okolicy Miastka jest Jezioro Bobęcińskie Wielkie leżące 14km na zachód od miasta. Jezioro to posiada bardzo urozmaiconą linię brzegową i 6 wysp, z których największa ma powierzchnię blisko 15ha. Na wyspach tych znajduje się, cmentarzysko kurhanowe oraz wczesnośredniowieczne grodzisko. Szczególnie interesujące są pozostałości grodziska, składającego się z osady otwartej, właściwego grodu oraz drewnianego pomostu łączącego wyspę z lądem (pozostałości pod wodą). Gródek zajmował północną część wyspy. Całość otoczona jest stromym wałem, którego wysokość miejscami dochodzi do 17m nad poziom lustra wody. Uroku Jezioru Bobięcińskiemu dodają wysokie, porośnięte lasem brzegi. Dla plażowiczów i amatorów kąpieli najdogodniejszy jest poludniowo-wschodni kraniec jeziora. Przy północnym brzegu leży nieduża letniskowa wieś Bobięcino dawna posiadłość ziemska. Znajduje się tu ośrodek żeglarski. Warto obejrzeć tutejszy, szachulcowy dwór z XVIII wieku i otaczający go park.

Przy trasie do Koszalina, w odległości 4km od Miastka, leży folwark Łodzierz, w którym obejrzeć można dobrze zachowany pałacyk z początków XX wieku. Na zachód od Kawcza leży wieś Świerzno, posiadająca barokowy kościółek z roku 1710 z interesującym ołtarzem i amboną. Świątynia ta do roku 1949 służyła ewangelikom. Miejscem wartym odwiedzenia jest także znajdująca się w Świerznie szlifiernia bursztynu. 

W drogę powrotną do Miastka można wybrać się przez leżące przy trasie do Dretynia Tursko. Nad niedużym jeziorem znajduje się pełniący obecnie funkcję ośrodka wychowawczego elegancki pałac rodziny Zitzewitzów. z roku 1900 oraz przebudowany XVIII-wieczny dwór, użytkowany dawniej przez zarządcę majątku. Niedaleko pałacu w lesie położony jest dobrze zachowany cmentarz poewangelicki oraz miejsce pochówku rodziny Zitzewitzów.

Położony przy drodze ze Słupska do Miastka Dretyń to jedna ze starszych osad w tym rejonie, powstała zapewne w XV wieku, w okresie kolonizowania rozciągających się tu leśnych pustkowi. Znajdująca się tutaj świątynia pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, a najstarszym jej elementem jest drewniana dzwonnica z roku 1822. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się wiele starych, pochodzących jeszcze sprzed wojny nagrobków. Z XVII wieku pochodzi kościół w Trzcinnie, wsi leżącej 11 km na północny wschód od Miastka. Interesujące są witraże w bocznych oknach kościoła oraz 6 starych nagrobków na przykościelnym cmentarzu. We wsi znajduje się również wybudowany w początkach XX wieku paląc.

Na północ od drogi do Bytowa, około l0 km na wschód od Trzcinna, leży wieś Wałdowo. wzmiankowana po raz pierwszy w dokumentach, podobnie jak Dretyń na początku XV wieku. Znajduje się tu ciekawy kościół św. Stanisława Kostki z roku 1716, wybudowany w konstrukcji szkieletowej. Niestety po wojnie, do roku 1957, obiekt byt nie użytkowany i w tym czasie został poważnie zdewastowany oraz okradziony. Charakterystyczny pruski mur uzupełniają piękne barokowe witraże. We wnętrzu warto zobaczyć starą chrzcielnicę oraz resztki uratowanego wyposażenia z XIX wieku.

Na południe od Miastka, przy trasie do Białego Boru, leżą Miłocice. Znajduje się tutaj malowniczy, drewniany kościół pod wezwaniem Michała Archanioła, z roku 1771. Położony jest wśród pól w pobliżu niedużego lasu pozostałości po starym cmentarzu. Wewnątrz kościółka obejrzeć można barokowe wyposażenie z przełomu XVIII wieku. Spośród obiektów sakralnych warto obejrzeć również kościół w Wołczy Wielkiej. Świątynia ta, jako jedyna w okolicach Miastka, służy mieszkającym tu ewangelikom, a swoją budową z kamieni polnych przypomina neoromański kościół w Rowach, koło Ustki. Można wybrać się także nad rynnowe Jezioro Głębokie, leżące przy trasie do Człuchowa i Koczały oraz do leżącej nad nim wsi Świeszyno. W miejscowości tej znajduje się interesująca, szachulcowa chałupa, wybudowana około 250 lat temu.