Zespoły taneczne i chóry

Chór Oberih
Chór parafii greckokatolickiej w Miastku będący jednocześnie chórem ukraińskiej mniejszości narodowej. Powstał w listopadzie 2010 r. w swoim repertuarze posiada ukraińskie pieśni ludowe,  kolędy czy pieśni cerkiewne. Chór poprowadzi Irina Rengach - absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego w Kijowie (dyrygentura chóralna), Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Drahomanowa w Kijowie (wykładowca instrumentu muzycznego - fortepian) oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (instrumentalista - fortepian). Chór występował w Miastku, Białym Borze, Bytowie, Bielicy oraz  na Festiwalu Chórów Amatorskich im. Pawła Murawskiego w Dmitraszkiłce na Ukrainie.


Chór Petrus
Chór  parafii pw.  Najświętszej  Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku powstał w lutym 2000 r. jego członkami są parafianie w różnym wieku.  Na repertuar chóru składają się głównie pieśni i utwory religijne. Dyrygentką chóru jest mgr Joanna Orlik.


Quempas
W Miastku Quempas obchodzony jest od 1995 roku. Co roku w drugą sobotę Adwentu
w miasteckim kościele pw. Najświętszej  Maryi Panny Wspomożenia Wiernych odbywa się uroczystość śpiewania po łacinie i niemiecku starych adwentowych pieśni. Tradycja ta ma kilkaset lat. Początkowo pieśni te śpiewali tylko chłopcy - synowie krawców rękawiczników. Później pozwolono śpiewać wszystkim chórzystom. W corocznej uroczystości tradycyjnie biorą udział byli mieszkańcy przedwojennego Rummelsburga, czyli obecnego Miastka, a także miejscowi członkowie Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego, którzy tworzą cztery chóry śpiewające w czterech rogach kościoła. W środku stoi zwykle świecznik obracający się pod wpływem ciepła świec. Quempas swą nazwę zawdzięcza łacińskiemu początkowi pieśni "Quem pastores laudavere".


Ponadto  Państwa Szkoła Muzyczna I stopnia w Miastku w ramach swoich działań organizuje koncerty okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy Święta Niepodległości. Tradycją  jest również coroczny koncert kolęd.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku w ramach sekcji prowadzi zajęcia taneczne, gimnastyczno-taneczne czy wokalne. Natomiast Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wspiera w działaniach Świetliczaki ze Słosinka, Ale Babki z Miłocic oraz  zespoły Tutejsi i Harmonia.