Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku
ul. Juliana Tuwima 1
77-200 Miastko
tel./fax. 59 857 81 92
sdsmiastko@interia.pl

Kierownik: Bożena Mazur
tel: +48 784 036 923
www.fsi.gda.pl

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest:
- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychofizycznymi, w tym upośledzonych umysłowo, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione;
- Umożliwienie uczestnikom korzystania ze wszystkich możliwości, które mogą zaistnieć w środowisku lokalnym i przyczynić się do zapewnienia im godziwego miejsca w społeczności, z której się wywodzą;
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych lub innych form specjalistycznego wypoczynku poza miejscem zamieszkania podopiecznych;
- Organizowanie i udzielenie innych form pomocy stosownie do potrzeb uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
- Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.