Odpady

Anna Szabłowska inspektor ds.gospodarki odpadami komunalnymi
Urząd Miejski Miastko, pokój nr 13
tel. 59 857 07 14
anna.szablowska@um.miastko.pl

Informacje nt. gpospodarki odpadami w Biuletynie Infpormacji Publicznej