Odpady

Anna Szabłowska inspektor ds.gospodarki odpadami komunalnymi
Urząd Miejski Miastko, pokój nr 13
tel. 59 857 07 14
anna.szablowska@um.miastko.pl

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy:PKO Bank Polski: 40 1020 2791 0000 7002 0303 4618.

Informacje nt. gospodarki odpadami w Biuletynie Informacji Publicznej