Inwestycje gminne

W ciągu ostatnich lat Gmina Miastko podjęła wiele działań i zrealizowała wiele inwestycji, które znacząco wpłynęły na poprawę jej wizerunku. W celu stworzenia dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie oraz mając na uwadze poprawę standardu życia jej mieszkańców, władze samorządowe dążyły i dążą do stworzenia warunków odpowiednich do zrównoważonego, kompleksowego rozwoju. Zrealizowano wiele działań inwestycyjnych, zarówno w obszarach infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, oświatowej, ekologii czy poprawy estetyki wsi gminnych. Finansowane one były zarówno ze środków własnych jak również z pozyskanych dotacji z wszelkiego rodzaju funduszy unijnych - od chwili wprowadzenia możliwości aplikowania do wspomnianych funduszy, Gmina Miastko aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Poniżej przedstawione są inwestycje zrealizowane na terenie Miasta i Gminy Miastko od roku 2011, których wartość przekroczyła 50 tyś. zł.