Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa operacji: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie”.

Numer umowy: 00239-6935-UM1110387/16

Data podpisania umowy: 29.08.2017 r.

Cel operacji:  Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Piaszczyna oraz wzrost jakości jego funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez  zagospodarowanie terenu w centrum wsi dla potrzeb rekreacji i wypoczynku jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej. Stworzenie miejsca rekreacji umożliwiającego aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży, dorosłych, turystów i wczasowiczów.

Planowane efekty operacji: Nastąpi  poprawa  jakości życia mieszkańców dzięki możliwości korzystania z siłowni plenerowej, palcu zabaw, możliwości spędzania wolnego czasu na atrakcyjnym terenie rekreacyjnym dodatkowo zagospodarowanym elementami małej architektury i obsadzonym zielenią.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach którego realizowania jest operacja: operacja typu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Całkowita wartość projektu:  152.281,40 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania:  87.570,00 zł