Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Rewitalizacja miasta

Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Miastko

Warsztaty edukacyjno - informacyjne

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Formularz konsultacji

Raport o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Spotkanie konsultacyjne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko

Załącznik do projektu uchwały

Spacer studyjny 12 sierpnia 2016

Warsztat edukacyjno-informacyjny

Zgłoś swój pomysł na rewitalizację

Konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025

Spotkanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miastka

Raport z badań CATI

Raport z warsztatów dotyczących wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Raport z warsztatów edukacyjno-informacyjnych

data publikacji: 2016-03-01 09:39:46