Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Kalendarz imprez

"Kalendarz imprez w roku 2018 w gminie Miastko" skierowany jest do mieszkańców gminy, a także do odwiedzających Miastko i okolice turystów. Stąd zawarte w nim informacje o walorach turystycznych naszej gminy i zaproszenie do odwiedzin i udziału w najciekawszych tegorocznych imprezach rozrywkowych, turystycznych i sportowych. Na kolejnych stronach folderu chronologicznie przedstawiony jest wykaz wszystkich najważniejszych imprez i innych przedsięwzięć. Podani są też organizatorzy, a część imprez wzbogacona jest zdjęciami. Dodatkowo podane są adresy do władz gminy i pozostałych organizatorów. Kalendarz wydano w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Jest on bezpłatny i otrzymać go można w Centrum Informacji Turystycznej oraz w miasteckim ratuszu. Polecamy!

Pobierz wersję elektroniczną (pdf)

data publikacji: 2016-03-01 09:42:11