Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Kurs języka angielskiego i niemieckiego

Zapraszamy do skorzystania z kursów języka angielskiego i niemieckiego. Projekt realizowany ze współpracy z  Urzędem Marszałkowski Województwa Pomorskiego dofinansowanych z Unii Europejskiej. 

Adresowany do osób pełnoletnich, pracujących lub mieszkających na terenie województwa pomorskiego, zatrudnionych w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotach ekonomi społecznej.

Aktualnie rekrutujemy uczestników do trzech projektów:

Koszt uczestnictwa to 15 % wartości całego kursu. Szkolenia są dofinansowane w 85%.

Zajęcia odbywać się będą:

Kursy kończą się uzyskaniem przez każdego uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Grupy językowe będą liczyć średnio 10 osób, nie więcej niż 12.

Szczegółowe informacje o kursach dostępne są na stronach internetowych lub pod nr tel.:

data publikacji: 2018-02-08 10:43:43