Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Sesja absolutoryjna

         Dziś (piątek, 08 czerwca) odbędzie się sesja absolutoryjna miasteckiej Rady Miejskiej. Zanim jednak dojdzie do glosowania radnych nad absolutorium, Rada wysłucha sprawozdań, m.in. z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi", a także z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Mienia Komunalnego, jednostek oświatowych, z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz informacji Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowego i sprawozdań finansowych Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2017.

Następnie radni przystąpi do procedowania uchwał związanych z udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Radni podejmą także inne uchwały, m.in. dotyczące przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastko na lata 2016 - 2019 oraz zmienia uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w roku 2018.

         Dzisiejsza sesja Rady rozpocznie się wyjątkowo o godz. 9.00 w sali herbowej miasteckiego Urzędu Miejskiego.

data publikacji: 2018-06-08 08:21:40