Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Wyniki konkursu Posiłek w szkole i w domu

Kuratorium Oświaty w Gdańsku,  ogłosiło wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2019. 

Program ten, w tym moduł 3, będzie realizowany w latach 2019-2023.

W ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowano 44 szkoły z województwa pomorskiego na ogólną kwotę 2 286 447,05 złotych.  

W gminie Miastko  takie dofinansowanie otrzymał jedynie organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie, w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków . 

 

data publikacji: 2019-06-10 09:28:05