Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Badania ankietowe z zakresu rolnictwa

Na terenie wszystkich gmin województwa pomorskiego w wybranych losowo gospodarstwach rolnych będą realizowane w dniach od 1 czerwca do 10 lipca br. badania ankietowe z zakresu rolnictwa:
- Czerwcowe badanie rolnicze (sprawozdanie R-CzBR)
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (sprawozdanie R-ZW-B)
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (sprawozdanie R-ZW-S).
ziękujemy za współpracę i liczymy, że nasze wspólne działania przyczynią się do pomyślnej realizacji badań statystycznych. Więcej szczegółów o badaniach ankietowych można znaleźć na stronie internetowej: www.stat.gov.pl

data publikacji: 2019-06-11 09:52:42