Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie

Dokumenty konkursowe składać należy do dnia 23 sierpnia 2019r. w Urzędzie Miejskim w Miastku- sekretariat, pok. 19. Pełne ogłoszenie o naborze znaleźć można na stronie:  http://bip.miastko.pl/dokumenty/7927

data publikacji: 2019-08-07 13:29:44