Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

30-lecie Fundacji Sprawni Inaczej

W sobotę, 05.10 w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności odbyła się uroczystość 30-lecia Fundacji Sprawni Inaczej. Wzięli w niej udział twórcy Fundacji, działacze, samorządowcy oraz uczestnicy zajęć, w tym grupa z Miastka. Z zaproszenia Fundacji skorzystały: burmistrz Danuta Karaśkiewicz oraz sekretarz Miastka Elżbieta Kozieł, a także Magdalena Stankowiak, kierownik Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej i Ewa Zarychta z MGOPS-u. Wśród gości byli także sponsorzy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku - nadleśniczy Nadleśnictwa Dretyń Szymon należyty, Tomasz Hinz - szef firmy Comel oraz Ewa i Dariusz Bartosik - aptekarze, a także wicestarosta bytowski Roman Ramion.  Do Gdańska pojechali także uczestnicy zajęć z miasteckiego ŚDS wraz z rodzicami bądź opiekunami.

Miastecki Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednym z oddziałów Fundacji Sprawni Inaczej, a sama fundacja swą opieka obejmuje ponad 400 osób w czterech oddziałach.

W trakcie uroczystości głos zabierały miastczanki w ramach tzw. rundy wspomnień. Bożena Mazur, koordynator Fundacji Sprawni Inaczej oddziału w Miastku mówiła o działalności miasteckiego ośrodka rehabilitacji psychoruchowej i o współpracy z PFRON-em, a Joanna Wasiuta, kierowniczka placówki wsparcia dziennego mówiła właśnie o działalności tego ośrodka. Były też wystąpienia Justyny Rogińskiej - prezes Fundacji Sprawni Inaczej i Danuty Wałęsy, przewodniczącej Rady Fundatorów Fundacji.

Fot. Dominik Paszliński. www.gdansk.pl

data publikacji: 2019-10-07 15:39:01