Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Informacja Rzecznika Szpitala w Bytowie

Szanowni Pacjenci,

W związku z trudnościami jakie napotkaliśmy z obsadą dyżurów lekarskich przy udzielaniu świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dniach: 09.11.2019 od godziny 08.00 do dnia 12.11.2019r. do godziny 08.00  świadczenia te nie będą udzielane w bytowskim szpitalu. 

W tych dniach dyżur pełnić będzie personel pielęgniarski.

Szpital w Bytowie, we wskazanym wyżej terminie  przyjmie osoby jedynie w nagłych wypadkach,  w sytuacjach ratujących życie.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

 

Prosimy udać się do najbliższych punktów POZ NS,

które znajdują się w:

Ewa Czechowska

Rzecznik Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

data publikacji: 2019-11-08 10:22:13