Artykuł pochodzi ze stronny
Miastecki Portal Internetowy

Otwarty Konkurs Ofert Powiatu Bytowskiego

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2019 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2020 roku

Ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

- pierwszy na realizację zadań z zakresu: kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji, wspierania organizacji pozarządowych, ekologii i ochrony środowiska oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców na rzecz którego przeznaczono 96.000,00 zł;

- drugi na realizację zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki, na rzecz którego przeznaczono 115.000,00 zł.

OFERTY KONKURSOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ZA POMOCĄ SERWISU WITKAC, NA STRONIE INTERNETOWEJ WITKAC.PL WYBIERAJĄC, PO WCZEŚNIEJSZYM ZAREJESTROWANIU I ZALOGOWANIU SIĘ, W ZAKŁADCE „KONKURSY” NABÓR NA ODPOWIEDNIE ZADANIE W TERMINIE DO 10 GRUDNIA 2019 R. (WTOREK) DO GODZ. 15.30. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ (POBRANY ZE STRONY WITKAC.PL WYDRUK PDF) NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 13 GRUDNIA 2019 R. (PIĄTEK) DO GODZ. 15:30 W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2.


http://www.powiatbytowski.pl/aktualnosci/otwarte-konkursy-ofert-na-wspieranie-wykonania-zadan-publicznych-powiatu-bytowskiego-w-2020-r

data publikacji: 2019-11-19 09:03:20