Informacja z dnia 23 marca 2020 roku związana z COVID-19

2020-03-24 07:32:10   Paulina Stranz

Informacja z dnia 23 marca 2020 roku związana z COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2) w województwie pomorskim
liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 1017
liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.) -  w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski
liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 22
liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 4229
liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 13
liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego - 143
liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie - 880
liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 21

* od 22.03.2020 roku w Laboratorium Diagnostyki Medycznej nie będą wykonywane badania w kierunku wirusa Sars-CoV-2 dla innych województw zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano