Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

2020-05-27 08:00:00   Paulina Stranz

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim przedstawicielom Samorządu: pracownikom, radnym Rady Miejskiej w Miastku, sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz pozostałym zaangażowanym w pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, wytrwałości i gorliwości w działaniu.
Dzisiejsze Święto to również okazja do podziękowania za dotychczasowy trud i zapał w wykonywaniu tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz Naszej Małej Ojczyzny. Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym jak i zawodowym.

Burmistrz Miastka
Danuta Karaśkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku
Tomasz Borowski