Dbajmy o Naszą ziemię !

2020-05-27 09:10:34   Paulina Stranz

Czy wiesz że plastik rozkłada się kilkaset lat ?
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce, od dnia 16 kwietnia rząd wprowadził nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.
Chroniąc nasze zdrowie oraz zdrowie naszych bliskich używamy maseczek oraz rękawiczek jednorazowych.
Natomiast pandemia nie zwalnia nas z dbania o nasze środowisko.
Zużyte jednorazowe rękawiczki i maseczki należy wyrzucać do pojemników na Odpady Mieszane.

Nie wyrzucone środki ochrony osobistej mogą:
Zaśmiecać ulice, parki i plaże,
Zatykać kratki i odpływy kanalizacyjne i ściekowe,
Stanowić zagrożenie dla zwierząt,
Mogą powodować rozprzestrzenianie się drobnoustrojów chorobotwórczych w tym koronawirusa Sars-CoV-2

Dbajmy o środowisko w tym trudnym dla wszystkich czasie