Zdalna Szkoła +

2020-05-28 14:26:36   Paulina Stranz

Gmina Miastko otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „ Zdalna Szkoła + ‘’

W ramach kolejnego rządowego projektu „Zdalna Szkoła +” Gmina Miastko, uzyskała dofinansowanie w wysokości 105 000,00 zł na zakup 60 laptopów, które zostaną przekazane do 9 szkół podstawowych, położonych na terenie gminy Miastko.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach
” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.:” Zdalna Szkoła + ‘’– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Lista rankingowa z 27.05 zdalna szkoła plus 2020-05-28 14:28:33