Zmiana organizacji ruchu drogowego przy ul. Wielkopolskiej

2020-07-01 18:42:46   Marcin Woszczak

Burmistrz Miastka, mając na uwadze rozpoczęcie prac związanych z budową i przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej, informuje że od dnia 6 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego, zakładająca całkowite wyłączenie ruchu wszelkich pojazdów, poza pojazdami mieszkańców ulicy Wielkopolskiej oraz użytkownikami posesji przyległych. Organizacja ruchu zostanie wprowadzona na czas wykonania robót budowlanych, w celu zabezpieczenia pasa drogowego ulicy Wielkopolskiej w Miastku. Planowany termin zakończenia prac: do 19 października 2020 r.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Plan informacyjny zmiany organizacji ruchu 2020-07-01 18:44:21