Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

2020-07-08 10:47:52   Paulina Stranz

Gmina Miastko otrzymała z Województwa Pomorskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 15.450 zł na dofinansowanie zakupów dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Dzięki temu wsparciu nasze 7 jednostek OSP będzie mogło uzupełnić sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz ubiory strażackie .