Uroczystość jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego

2020-07-08 14:25:46   Paulina Stranz

Piątek, 3 lipca 2020 roku, był szczególnym dniem dla sześciu par małżeńskich z terenu naszej gminy. Obchodziły one jubileusz 60 – lecia i 50-lecia pożycia.
Dostojnych jubilatów powitała Kierownik USC Bożena Komar oraz Wiceburmistrz Longina Jankowska.
Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, po czym Pani Wiceburmistrz skierowała do nich kilka ciepłych słów, podkreślając znaczenie ich związku dla rodziny, lokalnej społeczności i Polski.
Następnie wręczyła parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP, kwiaty i podarunek.
Uroczystość zakończyła się gromkim odśpiewaniem STO LAT!

Diamentowe gody, tj. jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:
Państwo Elżbieta i Stanisław Miara oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński złożyli w dniu 22.08.1959r. w USC w Kołczygłowach,
Państwo Stefania i Kazimierz Smaha zawarli związek małżeński w dniu 04.07.1959r. w USC w Miastku.

Pozostałe pary małżeńskie obchodziły jubileusz złotych godów, tj. 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego i są to:
Państwo Halina i Stanisław Ciepiela oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński złożyli w dniu 22.11.1969r. w USC w Miastku,
Państwo Halina i Zygfryd Ekiert zawarli związek małżeński dnia 27.09.1969r. w USC w Polanowie,
Państwo Renata i Gerard Macionga związek małżeński zawarli dnia 27.10.1969r. w USC W Piekarach Śląskich,
Państwo Marianna i Antoni Narewscy oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński złożyli w dniu 26.07.1969r. w USC w Miastku.