Informacja z dnia 24 marca 2020 roku związana z COVID-19

2020-03-25 08:33:09   Paulina Stranz

Informacja z dnia 24 marca 2020 roku związana z COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie pomorskim
liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 1027
liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.) - w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski
liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 33
liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 4403
liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 18
liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego - 118
liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie - 998
liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 22

Od 22.03.2020 roku w Laboratorium Diagnostyki Medycznej nie będą wykonywane badania w kierunku wirusa Sars-CoV-2 dla innych województw zalecenia i wytyczne Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano Wszystkie osoby z kontaktu z osobami, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, zostały objęte kwarantanną domową. Informacja z dnia 24 marca 2020 roku godz. 14:00 związana z COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2) w powiecie bytowskim:
- liczba osób pozostająca pod nadzorem epidemiologicznym: 257
- liczba osób, u których już zakończono nadzór epidemiologiczny: 58
- liczba osób podana kwarantannie domowej: 97
- liczba osób poddana izolacji domowej: 0
-liczba osób hospitalizowanych (w ciągu 24 godzin): 0