Wakacyjne spotkania w Bibliotece

2020-07-27 10:51:21   Paulina Stranz

W Oddziale dla Dzieci pomimo trwających zasad epidemiologicznych odbyły się kolejne formy zajęć dla dzieci m.in. konkurs „Nasze miasto -Miastko”,
zajęcia plastyczne „Farbki zawsze w modzie”, rozwiązywanie zagadek i krzyżówek, gry i zabawy edukacyjne.
Dla wszystkich uczestników był słodki poczęstunek, natomiast laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane ze środków uzyskanych
od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.