Badanie społeczne na Pomorzu Środkowym

2020-07-28 09:10:35   Paulina Stranz

Na zlecenie Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu DIALOG, w dniach 23 lipca - 24 sierpnia 2020 roku, na terenie miasta i gminy Miastko pracownia badawcza TEMBOLab
z Poznania prowadzić będzie badanie ankietowe dotyczące aktywności mieszkańców Miastka oraz jakości relacji między nimi.
Celem projektu jest zaprojektowanie, wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy między nauką i otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz dyfuzji wiedzy i innowacji
w kontekście kreowania warunków zrównoważonego rozwoju na terenie Pomorza Środkowego. Aby ten cel osiągnąć, badający prowadzi na szeroką skalę analizy naukowe, które zgodnie z projektem, poprzedzają wielokierunkowe badania empiryczne.

Jednym z takich przedsięwzięć jest badanie ankietowe skierowane do dorosłych mieszkańców miasta i gminy Miastko, które pozwoli na określenie, jakim potencjałem społecznym dysponuje gmina oraz region Pomorza Środkowego.

Należy nadmienić, że badanie jest dobrowolne i anonimowe. Informacje przekazane przez mieszkańców są cenne, gdyż dzięki nim zostanie pozyskana wiedza,
która umożliwi wypracowanie, w ramach wskazanego projektu, konkretnych rozwiązań rozwojowych dla naszej „małej ojczyzny”.
Poniżej można zapoznać się z ankietą.
Można ją wypełnić w wersji on-line,
www.pomorze-srodkowe.pl , mailowej (w załączeniu wersja edytowalna word, którą po wypełnieniu można odesłać na adres: magda@tembolab.pl) lub papierowej.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Ankieta 2020-07-28 10:52:23