Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie

2020-07-31 12:33:08   Paulina Stranz

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie
e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o możliwości i zasadach wsparcia inwestycji zwiększających odporność ekosystemów w lasach prywatnych oraz przekazanie wiedzy z tematyki leśnej objętej podziałaniem 8.5 PROW 2014-2020.
Szkolenie prowadzone jest równolegle z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy z podziałania. Szkolenie składa się z czterech lekcji:
l . Wsparcie inwestycji leśnych w PROW 2014 - 2020
2. Wielofunkcyjne znaczenie lasu
3. Uzyskanie pomocy krok po kroku
4. Zagadnienia tematyki leśnej objęte poddziałaniem 8.5
Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły (także w trakcie szkolenia) od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r. Zgłoszenia na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa w formie skanu lub zdjęcia
prosimy przesyłać mailowo na adres d.migocka@cdr.gov.pl lub faxem na nr: 12-424-05-05.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego
jest przeglądarka internetowa. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 karta zgłoszenia uczestnictwa 2020-07-31 12:33:57
 harmonogram 2020-07-31 12:34:22