Przyjmowanie wniosków na Stypendia Sportowe 2020

2020-07-31 17:09:23   Paulina Stranz

W dniach 03-31.08.2020r. w Urzędzie Miejskim w Miastku, składać będzie można wnioski na stypendia sportowe dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe.
Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki(np. kopię dyplomu).

Wnioski można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku – pok. Nr 19, lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Miastku, 77-200 Miastko, Grunwaldzka 1.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Regulamin 2020-07-31 17:10:29
 Wniosek 2020-07-31 17:10:53