Wojewoda Pomorski ogłasza

2020-03-26 07:57:53   Paulina Stranz

W związku z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. zawiesza się czasowe działalność w terminie od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r.,  działających na terenie Gminy Miastko:
- placówek wsparcia dziennego,
- centrów integracji społecznej,
- klubów integracji społecznej,
- dziennych domów i klubów seniora,
- środowiskowych domów samopomocy,
- warsztatów terapii zajęciowej.