Miasteckie smaki

2020-08-07 10:05:54   Paulina Stranz

„Miasteckie smaki” to projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Miastku w ramach programu Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”.

Po zakończeniu cyklu warsztatów dziennikarsko-fotograficznych młodzież w zaostrzonych warunkach panującej pandemii przystąpiła do następnego etapu projektu, czyli zbierania przepisów kulinarnych wśród mieszkańców gminy. Młodzież podzielona na grupy-4 osobowe reprezentujące daną grupę etniczną czy narodowościową spotyka się raz w tygodniu w bibliotece, gdzie pracuje nad zebranym materiałem.
Przepisują zebrane przepisy kulinarne do założonego folderu, przegrywają zdjęcia udokumentowanych dań, edytują, projektują strony, itp. Zadanie „Miasteckie smaki” ma na celu wprowadzenie młodych ludzi w tematykę kuchni regionalnej, doskonalenie ich umiejętności edytorsko-dziennikarskich oraz wydanie publikacji z przepisami kulinarnymi.