Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego

2020-08-07 10:40:13   Paulina Stranz

Politechnika Koszalińska wraz z partnerami realizuje projekt badający mieszkańców obszaru Pomorza Środkowego.
Badanie prowadzone jest 22 losowo wybranych gminach Pomorza Środkowego w ramach projektu pn. "Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego - innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu".
Projekt jest realizowany przez Politechnikę Koszalińską, Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, Północną Izbą Gospodarczą i Fundację Nauka dla Środowiska.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu "Dialog". Badanie na zlecenie ww. instytucji prowadzi pracownia badawcza TemboLab z Poznania.
Poniżej można zapoznać się z ankietą.
Można ją wypełnić w wersji on-line,
www.pomorze-srodkowe.pl ,

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Ankieta 2020-08-07 10:43:32
 List intencyjny 2020-08-07 10:43:48