Informacja dla rolników

2020-08-14 13:29:10   Paulina Stranz

ENERGA – OPERATOR SA w związku z prognozowanym w najbliższych dniach podwyższeniem temperatury powietrza ostrzega o mogącym wystąpić zagrożeniu przy prowadzeniu prac polowych, w pobliżu linii energetycznych.

Długotrwałe wysokie temperatury są przyczyną sytuacji, w której rozgrzane przewody linii energetycznych wydłużają się i powodują zmniejszenie odległości przewodów od powierzchni gruntu. W związku z tym, że rozpoczęły się prace żniwne z wykorzystaniem wysokich kombajnów prowadzi to do sytuacji mogących budzić niepokój.
W zwiększaniu pojemności zbiorników podnoszone są metalowe osłony maszyn. W maszynach rolniczych montowane są także anteny radiowe. Zwiększa to wysokość pracującego sprzętu, który sam w sobie ma bardzo duże gabaryty. Przy pracach w pobliżu linii energetycznych i bezpośrednio pod nimi może wystąpić niebezpieczeństwo zahaczenia maszyny rolniczej o przewody lub nadmierne zbliżenie, a w konsekwencji zagrożenie bezpieczeństwa dla osób obsługujących kombajn.

W związku z powyższym ENERGA - OPERATOR SA zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach wysokim sprzętem w sąsiedztwie linii energetycznych. Należy zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości tj. co najmniej 1 m pracującego sprzętu od przewodów linii. W przypadku, gdy zauważone zostanie zagrożenie w czasie prac żniwnych należy skontaktować się z pracownikiem ENERGA - OPERATOR SA za pośrednictwem numeru telefonu 601 994 167, który czynny jest całą dobę.