Wieś Roku 2020 w Gminie Miastko

2020-09-18 10:49:18   Paulina Stranz

W dniu 17 września 2020 r. o godz. 16 w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w gminnym konkursie „Wieś Roku 2020 w Gminie Miastko”.
Na zaproszenie komisji konkursowej, w skład której weszli radni Rady Miejskiej w Miastku:
Mieczysław Czarnecki, Marek Milewski, Helena Binczyk, Mirosława Szopa, Jan Basara i Mirosław Kwaśniewski, na uroczystość przybyli sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich.

Nagrodzone zostały wszystkie zgłoszone 41 miejscowości, a nagrody finansowe trafiły do sołectw, w których one się znajdują.
Laureatami głównych nagród zostały następujące wsie:
I nagroda w wys. 5.000 zł – Świerzenko,
II nagroda w wys. 4.000 zł – Wołcza Mała,
III nagroda w wys. 3.000 zł – Kowalewice.

Podczas uroczystej gali wręczenia nagród panował podniosły nastrój, na który złożył się krótki okolicznościowy występ wokalno-recytatorski młodej artystki
ze Świerzenka – Oli Wolskiej oraz piękny wystrój w pomieszczeniach CIT w Miastku, przygotowany przez Referat Promocji, Kultury i Sportu naszego Urzędu.

Na zakończenie uroczystości na nagrodzonych i zaproszonych gości oczekiwał mały poczęstunek.
Nagrodzonym gratulujemy, jednocześnie kierując wielkie podziękowania do wszystkich mieszkańców wsi, dzięki zaangażowaniu których miejscowości naszej Gminy są coraz piękniejsze.