Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-09-23 14:28:22   Paulina Stranz

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1439)
Burmistrz Miastka zawiadamia, że Rada Miejska w Miastku uchwałą nr XXIV/220/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku nr IX/81/2019 z dnia 24 maja 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od dnia 1 października 2020r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
Nieruchomości zamieszkałe
• 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości zbiera odpady w sposób selektywny;
• 84,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny

Więcej informacji w pliku poniżej, prosimy o zapoznanie się z treścią.

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 informacje 2020-09-24 13:57:13