Zdalna Szkoła +

2020-09-23 14:37:49   Paulina Stranz

W ramach rządowego projektu „ Zdalna Szkoła +” Gmina Miastko pozyskała grant w wysokości 105 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych. Za pozyskaną kwotę zakupiono 82 sztuki laptopów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego internetu
” działania 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ” dotycząca realizacji projektu grantowego
pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt „Zdalna Szkoła +”
jest odpowiedzią na obecną sytuację związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanej koronawirusem.
W dniu 23 września 2020r. dziewięć szkół podstawowych z terenu Gminy Miastko otrzymało pozostałą w ramach projektu część laptopów w ilości 22 sztuk,
umożliwiających dzieciom i nauczycielom realizację podstawy programowej w warunkach domowych - w sytuacji wprowadzenia nauczania zdalnego.