Informacja dotycząca handlu w okresie "Wszystkich Świętych"

2020-10-13 14:43:02   Paulina Stranz

Informacja
dotycząca handlu zlokalizowanego w obrębie Cmentarza Komunalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku, w dniach 30 października 2020 r. – 2 listopada 2020 r.


W związku z organizacją handlu w okresie święta „Wszystkich Świętych” informujemy o zasadach przydziału rezerwacji miejsc handlowych
w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku, w dniach 30 października 2020 r. – 2 listopada 2020 r.:

- o przydział rezerwacji miejsc handlowych mogą ubiegać się wszyscy, którzy złożą w Urzędzie Miejskim w Miastku (pok. nr 11 – Biuro Obsługi Klienta),
w terminie do dnia 26 października 2020 r. do godz. 10.00 - wniosek o przydzielenie miejsca handlowego,
- każdy ubiegający się o przydział stanowiska może starać się o jedno miejsce handlowe,
- w dniu 28 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku odbędzie się spotkanie z wnioskodawcami, na którym zostaną przydzielone miejsca do handlu.
W przypadku większej ilości zainteresowanych handlem w stosunku do wyznaczonych miejsc, o wyborze miejsca zdecyduje losowanie, przeprowadzone przez urzędnika w obecności zainteresowanych,
- osoba/firma prowadząca handel w miejscu przydzielonym, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty targowej w dniu handlu,
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku nr XVII/137/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.,
- miejsca do handlu zostaną wyznaczone i zorganizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku.
Zostaną one udostępnione dla handlu począwszy od dnia 30 października 2020 r. od godz. 9.00,
- handel winien odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego (m.in. handlujących oraz klientów obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz zachowania dystansu społecznego).

Jednocześnie informujemy, że w sprawie wyznaczenia miejsc handlu na Cmentarzu Komunalnym w Łodzierzy należy kontaktować się bezpośrednio z Zarządem Mienia Komunalnego w Miastku, ul. Kolejowa 41, tel. nr 59 857 20 37.