Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2020-10-14 08:50:07   Paulina Stranz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałabym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty
złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i poważania
Danuta Karaśkiewicz
Burmistrz Miastka