Akademia kompetencji cyfrowych

2020-11-20 13:53:07   Paulina Stranz

Biuro Związku Gmin Pomorskich informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line, w ramach projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”, którego grantobiorcą jest gmina Prabuty.
W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa pomorskiego, którzy ukończyli 25. rok życia.
Realizowane są następujące szkolenia:

Rodzic w Internecie- data: 25.11.2020, 26.11.2020, 27.11.2020 o godz. 9:00.
Moje finanse i transakcje w sieci- data: 28.11.2020, 29.11.2020 o godz. 9:00.
Zgłoszenia przyjmuje p. Krzysztof Fedoruk: nr tel. 607 992 620; email: k.fedoruk@prabuty.pl