Nowy odbiorca odpadów komunalnych na terenie gminy Miastko

2021-01-04 14:18:34   Dominika Jurewicz

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, z Nowym Rokiem 2021, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miastko
zajmuje się spółka gminna Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Miastku.
Burmistrz Miastka Pani Danuta Karaśkiewicz i Prezes Zarządu spółki Pani Izabela Klasa w dniu 22.12.2020 r. podpisały stosowną umowę na wykonanie zadania przez spółkę ZWIK w roku 2021.